Skip survey header

Sondaż na temat migracji powrotnych

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym na temat migracji powrotnych

Celem badania jest zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się Polki i Polacy wracający z Wielkiej Brytanii. Interesują nas ich doświadczenia oraz to, jak oceniają oni warunki funkcjonowania w obu krajach.

Chcielibyśmy prosić Cię o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego Twojego życia po powrocie do Polski.


Sondaż jest częścią projektu badawczego “CEEYouth: badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu” (nr grantu 2017/27/L/HS6/03261) realizowanego przez Uniwersytet SWPS oraz Public Policy and Management Institute. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Litewską Radę Badawczą (Lithuanian Reseach Council).

Ankieta jest w pełni anonimowa a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych. Zebrane przez nas dane będą poddane zbiorczym analizom statystycznym i posłużą jako podstawa do publikacji naukowych


Więcej informacji o projekcie możecie znaleźć na stronie internetowej: http://youth.swps.pl/ceeyouth/

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z Olgą Czeranowską: oczeranowska@swps.edu.pl

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci tylko około 10 minut.